[1]
Ã…kerlund, T. 2019. Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 6, (Jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.36.