[1]
Hagman, P. and Kejonen, E. 2019. Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 6, (Jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.37.