[1]
Kleiven, T. 2019. Autoritetens anatomi: Om hvordan legitim og legitimert makt utøves i stab og råd i kirkelig kontekst. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 6, (Jan. 2019). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.39.