[1]
Hallenius, M. 2021. Trosbaserade organisationer och professionsutveckling: Ett case för praktisk teologi?. Scandinavian Journal for Leadership and Theology. 8, (Jan. 2021). DOI:https://doi.org/10.53311/sjlt.v8.50.