(1)
Hagman, P.; Kejonen, E. Kön, Kyrka Och Kyrkligt Ledarskap: En Teologisk Studie Av Unga prästers Uppfattningar I Finland Och Sverige. SJLT 2019, 6.