(1)
Kleiven, T. Autoritetens Anatomi: Om Hvordan Legitim Og Legitimert Makt utøves I Stab Og råd I Kirkelig Kontekst. SJLT 2019, 6.