(1)
Andersen, J. D. L. .; Smidsrød, Åse-M.; Tangen, K. I. Kvinnelige Ledere I Kirken: Et Pentekostalt Perspektiv. SJLT 2019, 6.