Ã…kerlund, T. (2019). Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.36