Hagman, P., & Kejonen, E. (2019). Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.37