Kleiven, T. (2019). Autoritetens anatomi: Om hvordan legitim og legitimert makt utøves i stab og råd i kirkelig kontekst. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.39