Andersen, J. D. L. ., Smidsrød, Åse-M., & Tangen, K. I. (2019). Kvinnelige ledere i kirken: Et pentekostalt perspektiv. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.40