HAGMAN, P.; KEJONEN, E. Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, [S. l.], v. 6, 2019. DOI: 10.53311/sjlt.v6.37. Disponível em: https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/37. Acesso em: 19 jan. 2022.