Åkerlund, Truls. 2019. “Halen Som Logrer Med Hunden: Om Pentekostal Eskatologi Og Sosialt Engasjement”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January). https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.36.