Hagman, Patrik, and Eetu Kejonen. 2019. “Kön, Kyrka Och Kyrkligt Ledarskap: En Teologisk Studie Av Unga prästers Uppfattningar I Finland Och Sverige”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January). https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.37.