Kleiven, Tormod. 2019. “Autoritetens Anatomi: Om Hvordan Legitim Og Legitimert Makt utøves I Stab Og råd I Kirkelig Kontekst”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January). https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.39.