Andersen, John Daniel L., Åse-Miriam Smidsrød, and Karl Inge Tangen. 2019. “Kvinnelige Ledere I Kirken: Et Pentekostalt Perspektiv”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January). https://doi.org/10.53311/sjlt.v6.40.