Hallenius, Mikael. 2021. “Trosbaserade Organisationer Och Professionsutveckling: Ett Case för Praktisk Teologi?”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 8 (January). https://doi.org/10.53311/sjlt.v8.50.