Åkerlund, T. (2019) “Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. doi: 10.53311/sjlt.v6.36.