Andersen, J. D. L. ., Smidsrød, Åse-M. and Tangen, K. I. (2019) “Kvinnelige ledere i kirken: Et pentekostalt perspektiv”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 6. doi: 10.53311/sjlt.v6.40.