Hallenius, M. (2021) “Trosbaserade organisationer och professionsutveckling: Ett case för praktisk teologi?”, Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 8. doi: 10.53311/sjlt.v8.50.