[1]
T. Åkerlund, “Halen som logrer med hunden: Om pentekostal eskatologi og sosialt engasjement”, SJLT, vol. 6, Jan. 2019.