[1]
P. Hagman and E. Kejonen, “Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige”, SJLT, vol. 6, Jan. 2019.