[1]
J. D. L. . Andersen, Åse-M. Smidsrød, and K. I. Tangen, “Kvinnelige ledere i kirken: Et pentekostalt perspektiv”, SJLT, vol. 6, Jan. 2019.