Åkerlund, T. “Halen Som Logrer Med Hunden: Om Pentekostal Eskatologi Og Sosialt Engasjement”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 6, Jan. 2019, doi:10.53311/sjlt.v6.36.