Hagman, P., and E. Kejonen. “Kön, Kyrka Och Kyrkligt Ledarskap: En Teologisk Studie Av Unga prästers Uppfattningar I Finland Och Sverige”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 6, Jan. 2019, doi:10.53311/sjlt.v6.37.