Kleiven, T. “Autoritetens Anatomi: Om Hvordan Legitim Og Legitimert Makt utøves I Stab Og råd I Kirkelig Kontekst”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 6, Jan. 2019, doi:10.53311/sjlt.v6.39.