Hallenius, M. “Trosbaserade Organisationer Och Professionsutveckling: Ett Case för Praktisk Teologi?”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, vol. 8, Jan. 2021, doi:10.53311/sjlt.v8.50.