Kleiven, Tormod. “Autoritetens Anatomi: Om Hvordan Legitim Og Legitimert Makt utøves I Stab Og råd I Kirkelig Kontekst”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January 12, 2019). Accessed January 19, 2022. https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/39.