Andersen, John Daniel L., Åse-Miriam Smidsrød, and Karl Inge Tangen. “Kvinnelige Ledere I Kirken: Et Pentekostalt Perspektiv”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 6 (January 12, 2019). Accessed January 19, 2022. https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/40.