1.
Hagman P, Kejonen E. Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap: En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige. SJLT [Internet]. 2019 Jan. 12 [cited 2022 Jan. 19];6. Available from: https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/37