1.
Kleiven T. Autoritetens anatomi: Om hvordan legitim og legitimert makt utøves i stab og råd i kirkelig kontekst. SJLT [Internet]. 2019 Jan. 12 [cited 2022 Jan. 19];6. Available from: https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/39