1.
Andersen JDL, Smidsrød Åse-M, Tangen KI. Kvinnelige ledere i kirken: Et pentekostalt perspektiv. SJLT [Internet]. 2019 Jan. 12 [cited 2022 Jan. 19];6. Available from: https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/40